Вася Шепелла

тел. (097) 935-12-96

Фотограф, викладач.
Перевагу в своїй роботі надає портертній стоковій фотографії.